ارابه حمل فر گردان

ارابه حمل (گاری / ترولی) فر گردان  قابل طراحی بر اساس نیاز مشتریان با چرخ های نسوز ومقاوم در برابر حرارتو پوشش های متفاوت برای جابجایی و پخت هرچه آسان تر فر های طبقه ایی

 

نوع جنس اندازه ردیف
13 طبقه آهن / استیل / گالوانیزه 179*70*65.5 1
16 طبقه آهن / استیل / گالوانیزه 179*70*65.5 2
Top